20240530 193416


Turledere. Yvonne og Henrik
Øvrige.Begitte. Dorthe B. Helle H. Hanne. Inge. Klaus K. Lene A. Niels og Sjak

oldlogo

Seneste ture 2024

Torsdag d. 20-6 Kertinge NorTorsdag d. 20-6 Kertinge Nor

Turleder Mai-Britt & Erik B
Øvrige. Dorthe B. Inge. Sjak. Johanne og M;ikkel
Turen gik til Kert [ ... ]

Flere artikler