IMGP0603

Deltagere: Stig, Laila, Eva Anette, Benny og Erik

Turleder: Erik

Endelig lykkedes det.

Turen til Vadehavet har været på kalenderen 2 gange i 2013, men måtte aflyses begge gange pga. vejret.

Det særlige ved denne tur er Koresand, tidevand, strøm og sæler.

Koresand er en 20 kvadratkilometer stor sandbanke sydvest for Mandø i Vadehavet. Sandbanken overskylles ved storm, hvilket hindrer vækst af planter. Det meste af Koresand bliver overskyllet 2 gange i døgnet ved højvande. På den sydlige del ned mod Juvre Dyb ved Rømø er der et sælreservat.

Tidevandsforskellen ved vadehavet er 1,8 meter, medens den ved f.eks. Nyborg alene er 0,2 meter.
Den store tidevandsforskel medfører en stærk strøm mellem Rømø og Koresand, når tidevandet skal ind og henholdsvis ud af vadehavet

 

Turen startede ved Lakolk på Rømø omkring laveste vande. På det tidspunkt var der nul vind, og ingen bølger, der dog var krydret med dønninger fra dagen før. Endvidere skulle vi ud gennem brændingen ved Lakolk, hvilket krævede lidt timing og vandsprøjt i hovedet før vi slap igennem.
Derfra mod nord langs med Rømøs vestkyst, derefter krydses over til Koresand
Langs med Koresands sydkyst mod vest, i nogle krabbe medbølger den første kilometer, der gav nogle uventede og utilsigtede surf.
Vi spejdede efter sæler, som der, hvis man er lidt heldig, kan være på denne del af Koresand i godt vejr. Vi så umiddelbart ingen, men ude i horisonten kunne vi se en stor mørk plet ved vandkanten på Koresand. Vi håbede, at det var sæler, hvilket det efter lang tids roning viste sig at være rigtigt. Det var en pæn flok på måske 40-50 sæler. De fleste var gråsæler på op til 300 kg, der er Danmarks største rovdyr. Gråsæler har været næsten uddøde i Danmark, men er nu vendt tilbage i mindre antal. Der var også de mindre spættede sæler, der kan veje op til 130 kg. De spættede sæler er nysgerrige så de hoppede i vandet og kom ud og hilste på. Der var også små sælunger, som er endnu mere nysgerrige end de er sky. Der var en, der kom så tæt på som maks. 1,5 meter fra undertegnede og i så lang tid, at der var tid til at tage billeder. Vow !

 

Vi fortsatte lidt endnu og gik i land på Koresand for frokost. Vi trak kajakker pænt op pga. det stigende tidevand. Det blev en kortere frokostpause end planlagt, da vandet steg temmelig hurtigt, så efter mindre end ½ time, måtte vi erkende, at vi måtte pakke sammen, da der vand rundt om os. Se på de 3 næsten ens billeder taget fra samme vinkel. De er taget med mindre end 5 minutters mellemrum. Det giver et indtryk af, hvor hurtigt det går. Vi satte i kajakkerne og sad lidt og ventede, indtil der var så meget vand under kølen, at vi flød.

Videre indtil Mandø. Strømmen var så stærk så vi indimellem var oppe på omkring 10 kilometer i time (efter gps) uden den helt store anstrengelse.

Vi gik i land ved slusen på Mandø for eftermiddagskaffen. Fokus er nu herfra at ramme højvande ved Vester Vedsted (ved Ribe) ved den gamle ebbevej. Kommer vi for tidligt kan det være, der ikke er vand nok til at ro det sidste stykke og kommer vi for sent er vandet for udadgående, og så kan vi ikke komme ind.
Vi tog et sats og sejlede så vi ankom til Vester Vedsted en time tidligere end højeste vande, og vi var så heldige, at der var vand nok også det sidste stykke.

Erik

 

Seneste ture 2020

Bowling d. 25-1Bowling d. 25-1

  Så blev det den aften, hvor hele OHK skulle ud og bowle. Vi mødtes kl 18 og skulle bowle,  [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2019

Søndag d. 29-12 EnebæroddeSøndag d. 29-12 Enebærodde

  Turleder Sjak
Deltager: Hanne, Mogens, Kaj, Bjarne, Henrik, Jess, Dorthe, Lene, Bent, Begitte [ ... ]

Flere artikler

Ture 2014

Ture 2013