Kammeratskab

Kammeratskab er en udefinerbar størrelse, som skal opleves. Vi er en utroligt blandet flok, som repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen. I forhold til andre klubber, er vi nok en hyggeklub, og qua størrelsen af klubben kender alle hinanden.

Kurser og træning

Som nyt medlem i klubben, vil du få tilbudt træning i svømmehallen. I løbet af 3 gange 2 timer vil du gennemgå et pensum, som omfatter en stor del af IPP2 pensum. Vi udsteder dog ikke IPP-beviser. Særskilt beskrivelse fremkommer fra sikkerhedsudvalget.

Når den basale træning i svømmehallen er overstået, er de overskydende timer disponible til de øvrige medlemmers genopfriskning og indøvning af mere avancerede manøvrer.

Vi har også afholdt kurser i navigation, førstehjælp m.v.

Byggevejledning og værksted

Er du interesseret i bygning af grønlandsk kajak, får du instruktion i bygningen heraf.

Vi kan både klare den helt traditionelle byggemetode, og en moderniseret version, som dog stadig støtter sig meget på traditionerne.

Vi bygger også "bastardkajakker", dvs. skrog efter stitch & Glue metoden og dæk i stripmetoden, samt rene stripkajakker. Når du bygger en af disse kajaktyper, må du imidlertid selv være med til at opbygge en ekspertise, da vi endnu ikke kan stå inde for et færdigudviklet koncept.

Ønsker du at lægge nyt betræk på en gammel kajak, eller at snitte din egen pagaj, er der også her mulighed for god instruktion.

Fælles ture

I sommerhalvåret afholder vi aftenture hver onsdag. Man dukker bare op i så god tid, at man kan nå at pakke sit grej og være klar til afgang kl. 18. Destinationen fastlægges af en turlederen, ud fra vejrforholdene og de fremmødtes forudsætninger.

Vi har flere gange lavet ugeture i sommerferien til fx. Smålandsfarvandet, Limfjorden, Sveriges øst- og vestkyst.

Vi råder også over en lavvu (stort samisk telt), som kan bruges til fælles overnatning eller samlingstelt på turene.

Turbeskrivelser over de afholdte ture kan ses under fanebladet "ture".

Opbevaring af kajak

Ved vores klubhus har vi 2 skure, til opbevaring af kajakker. Vi har langt fra kapacitet til at opbevare en kajak for hvert medlem, men det passer rimeligt til de medlemmer, der jævnligt er aktive.

Kajakker i skurene ligger der, mod at de må anvendes af andre i svømmehallen og til begynderture

Vi har også anskaffet en container, hvor man kan købe sig plads til sin kajak, hvis man ikke ønsker at andre bruger den til begynderture og til træning i svømmehallen. Der er dog begrænsede pladser, så her anvendes først til mølle princippet.

Diverse arrangementer

I tidens løb har vi afholdt en del arrangementer, som kun i mindre grad (eller overhovedet ikke) har noget med kajakker at gøre.

Jeg kan nævne besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Nationalmuseet, Mediemuset,

Vi har også haft øl- og tapas smagning, foredrag af Erik B. Jørgensen og foredrag om søredning afholdt af en søredningspilot fra flyvevåbnet

I øvrigt er vi meget åbne for arrangementer, som medlemmerne foreslår.

Årets vigtigste arrangementer er den fælles søsætning af vinterens nybyggede kajakker i slutningen af maj måned samt julefrokosten. Begge arrangementer er vidt berømte for den gastronomiske kvalitet.