Et meget vigtigt grundlag for at drive en klub, er passende lokaler. Folkeoplysningsloven er skruet sammen således, at en kommune er forpligtet til at stille lokaler til rådighed for klubvirksomhed, hvis de ejer passende lokaler, i modsat fald kan en klub selv anskaffe lokaler, som de kan få tilskud til. Vi har i hele klubbens historie haft mulighed for at benytte lokaler, som Odense Kommune har stillet til rådighed.

Stige

Vi startede den første sæson med at låne sløjdsalen på Stige Skole, men det var ikke særligt hensigtsmæssigt, da alt skulle ryddes væk efter hver byggeaften, og det lagerlokale, vi fik stillet til rådighed var overhovedet ikke stort nok til at opbevare kajakkerne. Næste sæson fik vi mulighed for at bygge et skur til opbevaring af kajakkerne på skolens parkeringsplads, så vi trods alt kunne klare os. Det var godt nok under arbejdet med kajakkens skelet, men når vi først kom til betrækket, var det ikke hensigtsmæssigt at arbejde i en tør og varm atmosfære, medens den i mellemtiden blev opbevaret i kulde og høj luftfugtighed, da vi så ikke havde ret meget styr på, hvordan lærredet strakte sig.

Bellinge

Efter yderligere et par år fik vi mulighed for at bruge en hel fløj af den tidligere Bellingeskole, der ikke længere fungerede som folkeskole. Fløjen bestod af 10 eller 12 klasseværelser med foldedøre ud til et mægtigt bredt fællesrum. Det var så overvældende pladsforhold, at vi næsten ikke kunne finde hinanden. Der var faktisk plads til, at et par af medlemmerne kunne bruge et af lokalerne til at bygge vores første kajaktrailer på basis af chassisrammen fra en gammel campingvogn.

Kanalvej

I den samme periode fik vi mulighed for at overtage et lille klubhus ved siden af restaurant Næsbyhovedskoven, som Marineforeningen hidtil havde benyttet. Jeg fornærmer vist ikke nogen ved at kalde det et håndværkertilbud. Vi sørgede for frivillig arbejdskraft, Odense Kommune leverede de nødvendige materialer til renoveringen, og vi fik sponsorstøtte til inventar.

Kajakværksted i Bellinge

I forbindelse med at Odense Kommune indrettede Bellingeskolen til Bellinge Idrætscenter med både en ungdomsskole, et hjemmeplejedistrikt, en daginstitution foruden alle idrætsfaciliteterne, blev vi flyttet til skolens gamle sløjdsal, hvor vi stadig er. Lokalet er ikke så stort som det oprindelige, men det passer perfekt til vores formål. I årenes løb har vi bygget 2 skure til kajakker i forbindelse med klubhuset, og som det seneste har Odense Kommune foretaget ekstrafundering og opretning af huset, da det er bygget på blød bund.

Nye aktiviteter

I klubbens første par år var bygningen af kajakkerne den eneste væsentlige aktivitet, men der meldte sig hurtigt et behov for afholdelse af ture, så vi også havde noget at være fælles om i sommerhalvåret.

Resten af klubbens historie fremgår af turberetningerne og beskrivelserne af sikkerhedsinstruktion i svømmehallen.