Kunne det være en ide, at medlemmer (med lyst, de rette færdigheder, det rette udstyr) mødes f.eks. kl. 14.30 i klubhuset Kanalvej for at gøre kajakkerne klar og ro til  fælles start og skippermøde ved Odense Roklub kl. 15.30, og derefter følge programmet, som det er beskrevet herunder?

lucia-kajak