EFTERLYSNING

Kagebagere til aftenens arrangement, der er frit valg

Tilmelding nødvendigt

Start dato 01-02-2023 19:00
Slut dato 01-02-2023 22:00
Max Pladser
Registered 0

Lørdagstur Niveau 2

Husk varmt tøj , mad og drikke.

Destination afhænger af vejret og bestemmes på dagen

Afgang fra klubhuset 10.00 og hjemme ved 15.00 tiden

Turleder : Erik R.

Start dato 11-02-2023 10:00
Slut dato 11-02-2023 15:00
Max Pladser
Registered 0

Odense, den 22. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, i Odense Havkajakklub, onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 i Bellinge idrætscenter, Værkstedet, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense

Generalforsamlingens dagsorden indeholder, ifølge klubbens vedtægter § 8, som minimum, følgende punkter:

  1. Valg af dirigent. 

1 a. Valg af referent.

  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Det reviderede regnskab fremlægges.
  3. Budgetfremlæggelse / kontingentfastsættelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg:

Formand

Sjak Leegård

På valg 2024

Kasserer

Erik Reinsborg

Modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem 

Thomas Vierø

På valg 2024

Bestyrelsesmedlem 

Carsten Holmgård

På valg 2024

Bestyrelsesmedlem

Henrik Andersen

Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant

Lotte Fabrin

Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleant

Yvonne Klausen

Modtager genvalg

Revisor

Benny Sørensen

Modtager genvalg

Revisorsuppleant

Niels Arndal

Modtager genvalg

  1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Start dato 22-02-2023 19:00
Slut dato 22-02-2023 22:00
Max Pladser
Registered 0

Øl og tapas afholdes denne gang i OB´s lokaler Sdr. Boulevard 172, hvor Thomas arbejder.

Prisen bliver kr. 27 og betales på dagen enten i kontanter eller via Mobil pay

Til nye så er øl og tapas et arrangement med 6-7 serveringer tilberet af klubbens yperligste gormeter, retterne serveret med en passende øl, nogle hjemmelavet.

Start dato 10-03-2023
Slut dato 10-03-2023
Max Pladser
Registered 0

Lørdagstur Niveau 2

Husk varmt tøj , mad og drikke.

Destination afhænger af vejret og bestemmes på dagen

Afgang fra klubhuset 10.00 og hjemme ved 15.00 tiden

Turleder : Carsten

Start dato 12-03-2023 10:00
Slut dato 12-03-2023 15:00
Max Pladser
Registered 0