Generalforsamling

Odense, den 22. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, i Odense Havkajakklub, onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 i Bellinge idrætscenter, Værkstedet, Sædekildegårdvej 4, 5250 Odense

Generalforsamlingens dagsorden indeholder, ifølge klubbens vedtægter § 8, som minimum, følgende punkter:

  1. Valg af dirigent. 

1 a. Valg af referent.

  1. Bestyrelsens beretning.
  2. Det reviderede regnskab fremlægges.
  3. Budgetfremlæggelse / kontingentfastsættelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg:

Formand

Sjak Leegård

På valg 2024

Kasserer

Erik Reinsborg

 

Bestyrelsesmedlem 

Thomas Vierø

På valg 2024

Bestyrelsesmedlem 

Carsten Holmgård

På valg 2024

Bestyrelsesmedlem

Henrik Andersen

 

Bestyrelsessuppleant

Lotte Fabrin

 

Bestyrelsessuppleant

Yvonne Klausen

 

Revisor

Benny Sørensen

 

Revisorsuppleant

Niels Arndal

 

  1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Arrangement oversigt

Start dato 22-02-2023 19:00
Slut dato 22-02-2023 22:00
Max Pladser
Registered 9
Det foregår Klubhuset