Løfteteknik Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik ved brug af benene.
Effektiv roteknik, • Korrekt dynamisk siddestilling/kropsholdning.
fremad og baglæns • Korrekt isætning og afslutning af rotaget.
• Evnen til at ro lige ud.
• Tilstrækkelig kraft i taget til at ro mod vind og strøm.
• Kropsrotation.
• Korrekt greb (bredde) på pagajen.
Nødstop: Med god fart skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning og skifte retning fra hhv. fremad- og baglænsroning.
Kajakken drejes 360 grader i bevægelse med og mod urets retning:
• Drejning af kajakken både forlæns og baglæns med brug af hhv. forlæns og baglæns fejetag (rundtag).
• Pagajbladet akkurat dækket af vand, hele armens længde udnyttes, albuen let bøjet.
• Ved fremadroning trækkes pagajen godt tilbage mod agterenden af
kajakken, mens den forreste arm roterer hen over fordækket. Synlig kropsrotation.
• Ved baglænsroning sættes pagajen i vandet ved agterenden af kajakken. Synlig kropsrotation.
• Hvis kajakken er udstyret med ror, skal den drejes i begge retninger, mens der kun styres med roret.
Kantning Roeren skal demonstrere kantning af kajakken til begge sider og i kombination med styretag opnå at kajakken drejer.
Baglænsroning Roeren skal demonstrere kontrolleret og rimelig nøjagtig baglænsroning på 25 m mod fastlagt punkt. Undervejs skal roeren kigge sig over skulderen og via kropsrotation generere nok kraft til at ro baglæns. Baglænsroning gennemføres med bagsiden af pagajen.
Roning i 8-tal Der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder
Sideforflytning med ottetalstag Overkroppen skal være roteret mod rælingen. Pagajskaftet skal være næsten lodret og den aktive side af pagajen (forsiden) skal vende ind mod kajakken og være placeret dybt i vandet
Sideforflytning med træktag Sideforflytning med træktag til begge sider: Øverste hånd holdes i øjenhøjde med albue pegende nedad mod maven, skaftet holdes stejlt og pagajen stikkes dybt i vandet. Kajakken skal holde retningen parallelt med bevægelsesretningen til begge sider. Sideforflytningen skal demonstreres i forhold til fast punkt på land.

 

Sculling Kajakken kantes så den er lidt ude af balance.
Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol.
Forror Med kajakken i bevægelse fremad placeres pagajen med hele bladet i vandet foran kroppen. Derefter vinkles bladet udad, så bladet virker som et ror. Udføres til begge sider.
Bagror (agterror) Pagajbladet sættes i vandet godt tilbage mod agter med pagajen nærmest parallelt med kajakken. Roeren skal være i stand til at styre i en lige linie i medvind og mindre medbølger, udelukkende med brug af bagror (agterror) ved kajakkens ene side.
Høje og lave støttetag Skal udføres til begge sider. Ved de lave støttetag skal vandet nå til hoften, efterfulgt af et markant hoftekip for at bringe kajakken på ret køl. Ved det høje støttetag skal vandet nå op til taljen ved tagets begyndelse.
Hvis bølgeforholdene ikke er til det, skal roeren ro kraftigt fremad og derefter lade pagajen glide fladt på overfladen i en ret vinkel til kajakken i et højt støttetag.
Telemarkssving Kajakken skal drejes og vendes i fremdrift. Først ved hjælp af fejetag(rundtag), og derefter afsluttende med et telemarksving (low brace turn). Telemarksvinget skal indledes med et kort effektivt rundtag/fejetag på den modsatte side, efterfulgt af en effektiv udoverlæning og en deraf følgende kantning af kajakken ind i svinget. Pagajen holdes som i et lavt støttetag, på højde med eller lige foran hoften, skaftet så parallelt med vandoverfladen, som det er hensigtsmæssigt, og med bagsiden af bladet hvilende på vandet. Kajakken foretager et langsomt, stabilt sving.
Manøvrering i bølger Roeren skal være i stand til både at ro i modsø og medsø samt med bølgerne kommende fra siden (sidesø).
Manøvrering i mindre brænding og bølger Roeren skal være i stand til at isætte kajakken i mindre brænding og bølger for således at kunne ro sikkert på tur samt foretage udstigning i mindre bølger (max. 1 m).
Kæntre med spraydeck Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak. Pagajen sikres evt. ved at svømme med kajakken hen til den. Svømme under 10 m og tøm kajakken på bredden. Roeren kan bede om hjælp, hvis han/hun selv står for tømningen.
Makkerredning Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et ’uheld’. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag.
Udstigning og entring af kajakken (to mand i vandet) Stig ud af kajakken på dybt vand, hold kontakt med kajakken og kravl så op i kajakken igen. Roeren må gerne få hjælp af en anden person, der ligeledes befinder sig i vandet.
Eskimoredning Roeren skal demonstrere en eskimoredning med bunden i vejret vha. hoftekip, mens han/hun holder fast i redderens stævn(kan øves, indtil det lykkes).
Bugsering Roeren skal have praktisk kendskab til bugsering. Roeren skal have en bugserline. Roeren skal både udføre en bugsering og blive bugseret.
Selvredning Roeren skal foretage en kontrolleret selvredning på dybt vand, uden hjælp fra instruktør (pagajflyder kan anvendes)
Rul Begyndende færdigheder i rul
Kortlæsning / navigation Roeren skal være i stand til at udpege steder på et landkort, genkende signaturer samt bruge et kompas og kunne tage og følge en kompaskurs. Roeren er introduceret til søkort.

Seneste ture 2024

Onsdag d. 10-7 RomsøOnsdag d. 10-7 RomsøTurleder: Benny
Deltagere: Anne Sofie, Begitte, Birgitte, Christian, Erik R., Helle Mogensen, Hong, I [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2023

Vejlby Fed d. 16-12Vejlby Fed d. 16-12

Turleder: Carsten
Deltagere: Erik R., Maria, Hong, Bent, Yvonne og Lene J.

Der blev lagt op til at  [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2022

Fredag d. 30-12 ÆbleskiveturFredag d. 30-12 Æbleskivetur
30 Dec 2022

  Nytårstur d. 30. december til Fuglesang
Turleder Benny
Deltagere. Kaj, Bent, Tonni, Begitte,  [ ... ]

Flere artikler

Kommende aktiviteter