Nedenfor gennemgås de færdigheder man skal besidde for at leve op til niveaukravene for deltagelse på klubture i Odense Havkajakklub

 

Løfteteknik Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik. Det anbefales, at flere personer hjælpes ad med løft og transport.
Indstigning og udstigning Kontrollen skal bevares ved indstigning og udstigning af kajakken, pagaj tæt ved kan bruges til støtte. Kajakken eller bredden må ikke beskadiges.
Fremadroning Lige ud 50 m, der forventes ikke fuld retnings-stabilitet, men der må ikke være tab af fremdrift eller sideværts ustabilitet.
Stoptag Stoppe efter både forlæns og baglænsroning. Efter højst 4 tag skal bevægelses i modsat retning være synlig.
Baglænsroning Kajakken roes 25 m med tydelig kropsrotation og orientering over skulderen.
Roning i 8-tal Der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder
Kæntre, svømme i land og tømme kajakken: Ved kæntring skal roeren forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak og pagaj. Under svømning med kajak bevares kontrol med kajak og pagaj. Ved tømning må modtages hjælp men personen står selv for tømningen.
Vandtilvænning: Personen skal være fortrolig med at opholde sig i vandet iført vest.
Begyndende færdigheder:
Sideforflytning Kropsrotation mod rosiden skal være synlig,
Pagajbladet er dækket af vandet og skaftet rimeligt lodret. Pagajbladet må løftes eller skæres gennem vandet. Sideværtsbevægelse synlig men et vist udsving i begge ender er tilladt.
Bagror (agterror)

Med kajakken i bevægelse fremad placeres pagajbladet mod agterenden. Bladet skal være næsten dækket af vand
og den forreste arm holdes afslappet hen over maven og skaftet er omtrent parallelt med kajakken, der skal kunne styres i en lige linje medpagajen.

Lavt støttetag/ undgå kæntring Kajakken kantes, så den næsten er ude af balance. Roeren skal demonstrere begyndende færdigheder i
lave støttetag til begge sider.
Løfteteknik Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik ved brug af benene.
Indstigning og udstigning Kontrollen skal bevares ved indstigning og udstigning af kajakken, pagaj tæt ved kan bruges til støtte. Kajakken eller bredden må ikke beskadiges.
Effektiv roteknik, Effektiv fremadroning: Roeren skal ro ca. 200 m med en rank evt. let
fremad og bag- læns foroverbøjet holdning samt en konstant, afslappet og rytmisk roning med synlig rotation i overkroppen. Der skal også roes 50 m i god fart og kunne demonstreres præcision i styring og manøvrering
Stoptag Stoppe efter både forlæns og baglænsroning. Efter højst 4 tag skal bevægelses i modsat retning være synlig.
360° rotation 360° rotation på stedet med den rette kombination af forlæns og baglæns fejetag (rundtag) med synlig kropsrotation såvel med som mod urets retning.
Kantning Roeren skal demonstrere kantning af kajakken til begge sider og i kombination med styretag opnå at kajakken drejer.
Baglænsroning Kajakken roes 25 m med tydelig kropsrotation og orientering over skulderen.
Roning i 8-tal Der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder
Sideforflytning med træktag til begge sider: Sideforflytning med træktag til begge sider: Roeren skal flytte kajakken 5 m sidelæns og samtidig bevare kajakken vinkelret på bevægelsesretningen. Pagajen skal forblive under vandet under forløbet. Den øverste hånd skal være i øjenhøjde og albuen på den øverste arm skal vende nedad mod maven. En effektiv kropsrotation skal være synlig. Den underste arm skal være næsten udstrakt ved tagets begyndelse. Den øverste hånd fungerer som omdrejningspunkt for taget.
Bagror (agterror) Kajakken skal bringes op i høj fart og derefter styres i en lige linje gennem en snæver åbning ved brug af pagajen som ror. Hvis prøven finder sted i en kajak med ror, skal roeren kunne redegøre for rorets funktion.
Lavt støttetag Lavt støttetag for at undgå kæntring: Lavt støttetag til begge sider, med kajakken ude af balance. Et kraftigt tryk på pagajen assisteret af hoftekip skal demonstreres.
Telemarkssving Kajakken skal drejes og vendes i fremdrift. Først ved hjælp af fejetag(rundtag), og derefter afsluttende med et telemarksving (low brace turn). Telemarksvinget skal indledes med et kort effektivt rundtag/fejetag på den modsatte side, efterfulgt af en effektiv udoverlæning og en deraf følgende kantning af kajakken ind i svinget. Pagajen holdes som i et lavt støttetag, på højde med eller lige foran hoften, skaftet så parallelt med vandoverfladen, som det er hensigtsmæssigt, og med bagsiden af bladet hvilende på vandet. Kajakken foretager et langsomt, stabilt sving.
Kæntre med spraydeck Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak. Pagajen sikres evt. ved at svømme med kajakken hen til den. Svømme under 10 m og tøm kajakken på bredden. Roeren kan bede om hjælp, hvis han/hun selv står for tømningen.
Makkerredning Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et ’uheld’. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag.
Udstigning og entring af kajakken (to mand i vandet) Stig ud af kajakken på dybt vand, hold kontakt med kajakken og kravl så op i kajakken igen. Roeren må gerne få hjælp af en anden person, der ligeledes befinder sig i vandet.
Eskimoredning Roeren skal demonstrere en eskimoredning med bunden i vejret vha. hoftekip, mens han/hun holder fast i redderens stævn(kan øves, indtil det lykkes).
Selvredning Roeren skal foretage en kontrolleret selvredning på dybt vand, uden hjælp fra instruktør (pagajflyder kan anvendes)
Begyndende færdigheder:
Sideforflytning med ottetalstag Overkroppen skal være roteret mod rælingen. Pagajskaftet skal være næsten lodret og den aktive side af pagajen (forsiden) skal vende ind mod kajakken og være placeret dybt i vandet
Sculling Kajakken kantes så den er lidt ude af balance.
Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol.
Høje støttetag Høje støttetag: Roeren skal på dette niveau vise begyndende færdigheder i skadesforebyggende høje støttetag med albuerne tæt til overkroppen (’paddler's box’). Kajakken skal bringes i ubalance så der er vand op til roerens hofte.
Løfteteknik Hensigtsmæssigt skadesforebyggende løfteteknik ved brug af benene.
Effektiv roteknik, • Korrekt dynamisk siddestilling/kropsholdning.
fremad og baglæns • Korrekt isætning og afslutning af rotaget.
• Evnen til at ro lige ud.
• Tilstrækkelig kraft i taget til at ro mod vind og strøm.
• Kropsrotation.
• Korrekt greb (bredde) på pagajen.
Nødstop: Med god fart skal roeren med højst 4 tag demonstrere en opbremsning og skifte retning fra hhv. fremad- og baglænsroning.
Kajakken drejes 360 grader i bevægelse med og mod urets retning:
• Drejning af kajakken både forlæns og baglæns med brug af hhv. forlæns og baglæns fejetag (rundtag).
• Pagajbladet akkurat dækket af vand, hele armens længde udnyttes, albuen let bøjet.
• Ved fremadroning trækkes pagajen godt tilbage mod agterenden af
kajakken, mens den forreste arm roterer hen over fordækket. Synlig kropsrotation.
• Ved baglænsroning sættes pagajen i vandet ved agterenden af kajakken. Synlig kropsrotation.
• Hvis kajakken er udstyret med ror, skal den drejes i begge retninger, mens der kun styres med roret.
Kantning Roeren skal demonstrere kantning af kajakken til begge sider og i kombination med styretag opnå at kajakken drejer.
Baglænsroning Roeren skal demonstrere kontrolleret og rimelig nøjagtig baglænsroning på 25 m mod fastlagt punkt. Undervejs skal roeren kigge sig over skulderen og via kropsrotation generere nok kraft til at ro baglæns. Baglænsroning gennemføres med bagsiden af pagajen.
Roning i 8-tal Der roes 8-talsbane med en kombination af fremadtag og fejetag (rundtag) for at demonstrere grundlæggende styrefærdigheder
Sideforflytning med ottetalstag Overkroppen skal være roteret mod rælingen. Pagajskaftet skal være næsten lodret og den aktive side af pagajen (forsiden) skal vende ind mod kajakken og være placeret dybt i vandet
Sideforflytning med træktag Sideforflytning med træktag til begge sider: Øverste hånd holdes i øjenhøjde med albue pegende nedad mod maven, skaftet holdes stejlt og pagajen stikkes dybt i vandet. Kajakken skal holde retningen parallelt med bevægelsesretningen til begge sider. Sideforflytningen skal demonstreres i forhold til fast punkt på land.

 

Sculling Kajakken kantes så den er lidt ude af balance.
Pagajskaftet er næsten vandret med bladet på vandoverfladen. Bladet vinkles og føres i langsomme bevægelser frem og tilbage på vandoverfladen som ved et lavt støttetag. N.B. Sculling skal her betragtes som en øvelse i balance og pagajkontrol.
Forror Med kajakken i bevægelse fremad placeres pagajen med hele bladet i vandet foran kroppen. Derefter vinkles bladet udad, så bladet virker som et ror. Udføres til begge sider.
Bagror (agterror) Pagajbladet sættes i vandet godt tilbage mod agter med pagajen nærmest parallelt med kajakken. Roeren skal være i stand til at styre i en lige linie i medvind og mindre medbølger, udelukkende med brug af bagror (agterror) ved kajakkens ene side.
Høje og lave støttetag Skal udføres til begge sider. Ved de lave støttetag skal vandet nå til hoften, efterfulgt af et markant hoftekip for at bringe kajakken på ret køl. Ved det høje støttetag skal vandet nå op til taljen ved tagets begyndelse.
Hvis bølgeforholdene ikke er til det, skal roeren ro kraftigt fremad og derefter lade pagajen glide fladt på overfladen i en ret vinkel til kajakken i et højt støttetag.
Telemarkssving Kajakken skal drejes og vendes i fremdrift. Først ved hjælp af fejetag(rundtag), og derefter afsluttende med et telemarksving (low brace turn). Telemarksvinget skal indledes med et kort effektivt rundtag/fejetag på den modsatte side, efterfulgt af en effektiv udoverlæning og en deraf følgende kantning af kajakken ind i svinget. Pagajen holdes som i et lavt støttetag, på højde med eller lige foran hoften, skaftet så parallelt med vandoverfladen, som det er hensigtsmæssigt, og med bagsiden af bladet hvilende på vandet. Kajakken foretager et langsomt, stabilt sving.
Manøvrering i bølger Roeren skal være i stand til både at ro i modsø og medsø samt med bølgerne kommende fra siden (sidesø).
Manøvrering i mindre brænding og bølger Roeren skal være i stand til at isætte kajakken i mindre brænding og bølger for således at kunne ro sikkert på tur samt foretage udstigning i mindre bølger (max. 1 m).
Kæntre med spraydeck Kæntring med efterfølgende frigørelse af spraydeck. Roeren skal forholde sig roligt og hurtigt få fat i kajak. Pagajen sikres evt. ved at svømme med kajakken hen til den. Svømme under 10 m og tøm kajakken på bredden. Roeren kan bede om hjælp, hvis han/hun selv står for tømningen.
Makkerredning Roeren skal udføre en sikker kæntringsøvelse, efterfulgt af en makkerredning på dybt vand. Roeren i kajakken skal tage kommandoen over redningen. Herefter byttes der roller, så den, der redder efterfølgende skal fungere som den, der skal reddes. Kæntringen skal udføres som et ’uheld’. Kæntringen foretages enten under roning eller i forbindelse med sculling/støttetag.
Udstigning og entring af kajakken (to mand i vandet) Stig ud af kajakken på dybt vand, hold kontakt med kajakken og kravl så op i kajakken igen. Roeren må gerne få hjælp af en anden person, der ligeledes befinder sig i vandet.
Eskimoredning Roeren skal demonstrere en eskimoredning med bunden i vejret vha. hoftekip, mens han/hun holder fast i redderens stævn(kan øves, indtil det lykkes).
Bugsering Roeren skal have praktisk kendskab til bugsering. Roeren skal have en bugserline. Roeren skal både udføre en bugsering og blive bugseret.
Selvredning Roeren skal foretage en kontrolleret selvredning på dybt vand, uden hjælp fra instruktør (pagajflyder kan anvendes)
Rul Begyndende færdigheder i rul
Kortlæsning / navigation Roeren skal være i stand til at udpege steder på et landkort, genkende signaturer samt bruge et kompas og kunne tage og følge en kompaskurs. Roeren er introduceret til søkort.

Seneste ture 2024

Torsdag d. 6-6 NordenhuseTorsdag d. 6-6 Nordenhuse

Turledere: Peter, Begitte og Mai-Britt.
Øvrige.Bent. Ruben. Sjak. Johanne ogMikkel Dagens vejr va [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2023

Vejlby Fed d. 16-12Vejlby Fed d. 16-12

Turleder: Carsten
Deltagere: Erik R., Maria, Hong, Bent, Yvonne og Lene J.

Der blev lagt op til at  [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2022

Fredag d. 30-12 ÆbleskiveturFredag d. 30-12 Æbleskivetur
30 Dec 2022

  Nytårstur d. 30. december til Fuglesang
Turleder Benny
Deltagere. Kaj, Bent, Tonni, Begitte,  [ ... ]

Flere artikler

Kommende aktiviteter