Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klubhuset, Kanalvej 42 onsdag den 21. februar 2017 kl. 1900.

Dagsorden i henhold til vedtægtern

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

1a. Valg af referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget herunder kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Formand Sjak Leegård
Bestyrelsesmedlem Kenneth Jensen

Bestyrelsesmedlem Helle Sørensen
Bestyrelsessuppleant Dan Krogstrup       

Bestyrelsessuppleant Lene Jensen

Revisor Benny Sørensen

Revisorsuppleant Lars Chr. Christensen

Aktivitets-info

Start 21-02-2018 19:00
Slut 21-02-2018 22:00
Pladser Ubegrænset
Tilmeldte 1
Gå til toppen